Zaznacz stronę

Kickstarter.com uważany jest za najbardziej popularny portal crowdfundingu na świecie. Za jego pośrednictwem finansuje się projekty, które często odnoszą globalny sukces, a ich historie prezentowane są jako wzór do naśladowania. W związku z tym śledzenie statystyk Kickstartera powinno dać nam ogólny pogląd na rynek crowdfundingu oraz perspektywy jego rozwoju. Kickstarter.com w liczbach

Kiedy pytam ludzi czy wiedzą co to jest crowdfunding, zazwyczaj pada odpowiedź: „To coś jak ten Kickstarter, tak?”. Idąc za głosem tłumu i traktując Kickstarter.com jako barometr crowdfundingowego rynku, dobrze byłoby przyjrzeć się jego statystykom, aby określić stan i perspektywy rynku finansowania społecznościowego na świecie.

Zacznijmy od kategorii

Na Kickstarter.com kampanie podzielone są na 14 kategorii, które także zawierają swoje podkategorie pomagając tym samym na dokładne określenie tematyki projektu. Zrozumienie kategorii pozwoli na lepszą interpretację wyników zaprezentowanych w dalszej części raportu. Zacznijmy więc od podstaw…

Kategorie kickstartera
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Kickstarter.com

Kickstarter.com w liczbach (sierpień)

Projekty, które pozyskały najwięcej środków jako grupa, to przede wszystkim Games ($ 263 mln), Film & Video ($ 230 mln), Design ($ 189 mln) i Technology ($ 183 mln). Powyższe dane obejmują projekty zakończone sukcesem oraz te które nie osiągnęły minimalnego progu założonego w kampanii. Z drugiej strony, kategorie które przyciągnęły najmniej kapitału to Crafts ($ 3 mln), Journalism ($ 4 mln) oraz Dance ($ 7 mln).

Kategorie, w których ilość środków pozyskanych na kampanię jest najwyższa to Technology ($ 91 tys.), Games ($ 61 tys.) i Design ($ 48 tys.).

Theater ($ 6 tys.), Crafts ($ 5 tys.) i Dance ($ 5 tys.), to te grupy kampanii, które jednostkowo potrzebowały najmniej kapitału do ich powodzenia. Cel finansowy był ustalony na dużo niższym poziomie niż w kategoriach poświęconym na przykład zaawansowanym technologiom.

Najczęściej odpalanymi projektami spośród wszystkich kampanii były projekty z kategorii Film & Video (23%), Music (19%), Publishing (11%). Te najmniej popularne dotyczyły w jednym procencie dotyczyły Dance, Crafts i Journalism.

Kategorie, które mają największy odsetek sukcesów na swoim koncie to: Dance (70%), Theater (64%) i Music (55%). Kampanie te przeciętnie zgromadziły $ 5,5 tys.

Kategorie, które najrzadziej odnosiły sukcesy to Fashion (29%), Technology (32%) i Publishing (32%) gromadząc średnio $ 39 tys. per kampania.

Co ciekawe aż 62% wszystkich projektów zakończonych sukcesem zebrało kwotę w przedziale od $ 1 000 do 9 999!

Okazuje się, że najtrudniejszy moment w każdej kampanii to próg 20% środków, który statystycznie stanowi największą linię oporu. Jak pokazują dane z Kickstarter.com, aż 64% projektów, które nie odniosły sukcesu utknęły na poziomie 1 – 20% zebranych środków.

Analiza danych zaskakuje także faktem, że aż 30% osób wspierających projekty w procesie crowdfundingu nieudziałowego powraca, aby finansować inne kampanie… Oznacza to, że powoli tworzy się nowy rodzaj inwestorów/ mecenasów/ crowdfunding angels wspierających projekty ze względu na formę finansowania, która przyciąga być może ze względu na bardziej osobisty charakter finansowania niż w przypadku tradycyjnych form pozyskiwania kapitału.

Podsumowanie

Oczywiście powyższe dane dotyczą rynku amerykańskiego. Polski rynek jest jeszcze relatywnie młody, a serwisy crowdfundingowe osiągają pierwsze (większe) sukcesy, ale daleko nam do USA. Jednak, traktując Kickstarter.com jako benchmark finansowania społecznościowego na świecie, możemy spodziewać się, że Polska podąży przetartym szlakiem zza oceanu. Analiza danych historycznych pomoże również przyszłym projektodawcom w przygotowaniu skuteczniejszych kampanii.

Na dzisiaj wnioski płynące z powyższego raportu są następujące (z przymrużeniem oka):

Jeśli chcesz, aby Twoja kampania się powiodła, zorganizuj ciekawy projekt z dziedziny Dance, ustaw cel na max. $ 5 tys., trzymaj kciuki za przekroczenie 20% progu kampanii, a potem odkorkuj szampana i ciesz się z sukcesu! 🙂 Nic prostszego!

Share This